K.V.K.K | Türkiye'nin En Gelişmiş Oyuncu Alışveriş Platformu WhatsApp Destek

K.V.K.K

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ


Game Pazar  olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği önceliklerimizden biridir. Bu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun `KVKK` 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


Kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri


Game Pazar platformunda yer alan ürünlere yönelik yorum yapmanız halinde kullanıcı bilgileriniz ve yorum içerisinde bizzat tarafınızca paylaşılan bilgiler, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla iş süreçlerimizin geliştirilmesinin sağlanması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerimizin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak şirketimize ait internet sitesi ve mobil uygulama vasıtasıyla elektronik ortamda otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.


Bununla birlikte ayrıca ürünlere yaptığınız yorumlarda isim ve fotoğraf bilgilerinizin görünmesine onay vermeniz durumunda, açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak kullanıcı bilgileriniz,üyelik statünüz ve yorum içerisinde bizzat tarafınızca paylaşılan bilgiler yukarıda sayılan amaçlarla işlenecektir. İsim ve yorumda paylaştığınız fotoğraf bilgilerinizin platform üzerinde görünmesine onay vermeniz halinde bu bilgilere platform üyeleri de dahil olmak üzere platform üzerindeki diğer kullanıcılar da erişebilecek olup yorumunuz site genelinde yayınlanabilecektir.


Game PazarOnline tarafından paylaşılan kişisel verileriniz hakkında


Game Pazar Online, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak,gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca,sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.


Hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olarak, kişisel verileriniz başta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşılmaktadır.


Arama motorları yorumunuzun bulunduğu sayfayı indekslerse, yorumunuz arama motorlarında yer alacaktır. Arama motorlarının çalışma algoritmasına bağlı olarak, yorumunuz arama motoru sayfasında indeksleniyorsa, açık rızanızı geri çekseniz bile, adınızın, soyadınızın ve yorumunuzun arama motorlarından silinmesi zaman alabilir. Arama motorlarında yer alan içeriğin, arama motorlarının yeniden indekslenme süresi beklenmeden çıkarılmasını talep etmeniz halinde, bu talebinizin yerine getirilmesi için kişisel veri sahibi olarak arama motorlarının indeksten çıkarılmasını talep etmeniz gerekmektedir.


KVKK'dan Doğan Haklarınız


KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;


a-) işlenip işlenmediğini öğrenme


b-) işlenmişse bilgi talep etme


c-) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme


d-) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme


e-) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme


f-) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme


g-) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.


KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında   “Game Pazar Başvuru Formu” ile bize bildirebilirsiniz. İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi,Game Pazar Online’e iletmeniz durumunda Game Pazar Online talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret Game Pazar Online tarafından talep edilebilecektir.

 • Hızlı Teslimat

  7 gün 24 saat alış ve satış işlemleriniz anında gerçekleştirilir.

 • Güvenli Alışveriş

  3D ve SSL güvencesiyle dilediğiniz ödeme yöntemini kullanabilirsiniz.

 • Uygun Fiyat

  İndirimli ve en uygun fiyatlarla alışverişin keyfini sizde çıkarın.

 • Müşteri Memnuniyeti

  Müşterilerimize kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.